Trường Mẫu giáo Thuận Thành

HỌP PHỤ HUYNH LỚP LẦN 1 NĂM HỌC 2023-2024

Vào lúc 8g00' ngày 20/8/2023. Các lớp tổ chức họp Phụ huynh và bầu ra 18 thành viên vào Ban đại diện lớp. Đa số phụ huynh đồng thuận nội quy, quy chế của trường và thống nhất các khoản thu học phí, dịch vụ bán trú và tiền ăn của trẻ.