Trường Mẫu giáo Thuận Thành

Thông báo danh sách trẻ trúng tuyển năm học 2023-2024

Danh sách trẻ trúng tuyển năm học 2023-2024
Hiệu trưởng Trường mẫu giáo Thuận Thành trân trọng kính mời Phụ huynh có bé trúng tuyển đến dự họp phụ huynh lớp lần 01 năm học 2023-2024.
Thời gian lúc 8g ngày 20/8/2023 (Chủ nhật).
Kính mong phụ huynh tham dự đầy đủ để nhà trường thống nhất các nội dung trong hoạt động công tác nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ năm học 2023-2024.
Trân trọng kính mời./.