Trường Mẫu giáo Thuận Thành

THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRẺ 4-5 TUỔI NĂM HỌC 2023-2024

Trường MG Thuận Thông báo! Tuyển sinh 3 lớp 4-5 tuổi (trẻ sinh năm 2019) thuộc địa bàn xã Thuận Thành. Kể từ ngày 01/8/2023 đến hết ngày 09/8/2023. Nếu trong quá trình thực hiện đăng ký, phụ huynh gặp khó khăn vui lòng liên hệ qua số điện thoại:
- Cô Võ Thị Thúy Hằng điện thoại: 0937.235.917
- Cô Trần Thị Ngọc Hương  điện thoại: 0349.062.441