Trường Mẫu giáo Thuận Thành

GIAO LƯU VỚI CÁC TRƯỜNG MN - MG THÀNH PHỐ TÂN AN

Ngày 15/3/2023, Cán bộ quản lý và giáo viên của các Trường MN-MG của Thành phố Tân An về Trường mẫu giáo Thuận Thành. Trong buổi giao lưu các cô chia sẽ những kinh nghiệm nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ và chú trong việc xây dựng tạo cảnh quang môi trường cho trẻ hoạt động trãi nghiệm.