Trường Mẫu giáo Thuận Thành

Phụ huynh tiếp tục đăng ký cho trẻ vào học lớp Chồi ở Trường mẫu giáo Thuận Thành năm học 2022-2023

📢📢 Trường mẫu giáo Thuận Thành trân trọng thông báo!!
Phụ huynh có nhu cầu xin hãy "tiếp tục" đăng ký trực tuyến cho trẻ lớp chồi sinh năm 2018 vào học ở Trường mẫu giáo Thuận Thành năm học 2022 - 2023 từ ngày 23/8/2022 đến hết ngày 27/8/2022.
🌻Phụ huynh vào link đăng ký:
https://longan.tsdc.vnedu.vn
🌻Phụ huynh xem video hướng dẫn để đăng ký
https://m.youtube.com/results?search_query=%23tuyensinhdaucap
Thông tin tuyển sinh kính mời Phụ huynh xem dưới đây: