Trường Mẫu giáo Thuận Thành

Phụ huynh đăng ký cho trẻ vào học lớp Chồi ở Trường mẫu giáo Thuận Thành năm học 2022-2023

📢📢 Trường mẫu giáo Thuận Thành trân trọng thông báo!!
Phụ huynh có nhu cầu xin hãy đăng ký trực tuyến cho trẻ lớp chồi sinh năm 2018 vào học ở Trường mẫu giáo Thuận Thành năm học 2022 - 2023 từ ngày 16/8/2022 đến hết ngày 21/8/2022.
🌻Phụ huynh vào link đăng ký:
https://longan.tsdc.vnedu.vn
🌻Phụ huynh xem video hướng dẫn để đăng ký
https://m.youtube.com/results?search_query=%23tuyensinhdaucap
Thông tin tuyển sinh kính mời Phụ huynh xem dưới đây: