Trường Mẫu giáo Thuận Thành

MÔ HÌNH "ĐẦM SEN"

Hoa sen là thể hiện cho sự thanh cao, tinh khôi, vươn lên. Để góp phần hình thành nhân cho trẻ các cô đã tạo nên "mô hình đầm sen" qua đó trẻ tìm hiểu về đặc điểm, hình dáng, ý nghĩa....và truyền đạt niềm tin đối trẻ dù gặp khó khăn gì nếu cố gắng sẽ thành công!