Trường Mẫu giáo Thuận Thành

Thông báo khai giảng năm học 2021-2022

Căn cứ theo Thông báo 1343/TB-GDĐT ngày 14/9/2021.
- Nhà trường sẽ không tổ chức Lễ khai giảng năm học bằng hình thức trực tiếp hay trực tuyến;
- Phụ huynh tạo điều kiện để trẻ đón xem Lễ khai giảng năm học mới được truyền hình trực tiếp vào lúc 09 giờ 00 phút, ngày 17/9/2021 trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An (kênh La34).
- Sau ngày khai giảng bắt đầu học trực tiếp tại trường dự kiến từ ngày 04/10/2021./.