Trường Mẫu giáo Thuận Thành

Dạy trẻ mầm non học và làm theo Tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh.

Trong năm học 2018 – 2019 trường mẫu giáo Thuận Thành  xây dựng Kế hoạch nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ lồng ghép nội dung: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh vào giảng dạy trong nhà trường.
“Trẻ em trong như tấm gương, cái tốt dễ tiếp thu , cái xấu cũng dễ tiếp thu. Nếu nhà trường dạy tốt mà gia đình dạy ngược lại, sẽ có những ảnh hưởng không tốt tới trẻ em và kết quả cũng không tốt. Cho nên, muốn giáo dục các cháu thành người tốt, nhà trường, đoàn thể, gia đình, xã hội đều phải kết hợp chặt chẽ với nhau”.
                                                 Trẻ em cũng học tập Tư tường, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh  ( Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t12,2002,tr.467 )
Tác giả: Trần Thị Thanh Thúy